Prawidłowa ochrona roślin według marki UNIA

Prawidłowa ochrona roślin według marki UNIA

Wchodzimy w okres wzmożonych prac polowych związanych z ochroną roślin. Aby żyć
w zgodzie z przyrodą i zasadami prawidłowego stosowania ŚOR przed przystąpieniem do zabiegów należy pamiętać o pewnych zasadach.

Przed rozpoczęciem oprysków należy:

 • Sprawdzić i wyregulować opryskiwacz
 • Ustalić rzeczywiste zużycie cieczy na 1 ha
 • Prawidłowo sporządzić ciecz roboczą
 • Wybrać parametry i technikę oprysku

Do każdego oprysku należy dobrać odpowiednie parametry techniczne:

 1. Kroplistość
 • Drobne krople – opryski fungicydowe i insektycydowe
 • Średnie krople – opryski dolistnie i doglebowe herbicydów
 • Grube krople – nawożenie i dokarmianie roślin
 1. Ciśnienie robocze i rodzaj rozpylaczy
 1. Prędkość jazdy
 1. Ilość ŚOR w zbiorniku
 1. Przygotowanie cieczy roboczej
 1. Prawidłowe warunki wykonania zabiegu:
 • Pełna sprawność opryskiwacza
 • Optymalna temperatura od 15 do 20 oC
 • Wilgotność nie mniejsza niż 60%
 • Wiatr o sile nie większej niż 3 m/s
 • Odpowiednie przeszkolenie operatora
 1. BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin:
 • Oprysk wykonywać w odzieży ochronnej
 • ŚOR przechowywać tylko o oryginalnych opakowaniach
 • Preparaty przechowywać w wyznaczonych pomieszczeniach
 • Po skończonej pracy umyć się pod bieżącą wodą
 • Przestrzegać okresu karencji i prewencji
 • Opakowania po ŚOR utylizować zgodnie z zaleceniami producenta

Systemy wspomagające jakość oprysku dostępne w opryskiwaczach UNIA

Nowoczesne opryskiwacze powinny cechować się wysoką wydajnością, trwałością, a przede wszystkim precyzyjnym nanoszeniem ŚOR i innych nawozów na uprawy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom marka UNIA wprowadza do swoich opryskiwaczy szereg rozwiązań technicznych i systemów poprawiających efektywność zabiegów ochronnych.

V-System – Zmienna geometra belki

IMG 3857
 Opryskiwacz EUROPA XL 3024 z systemem zmiennej geometrii belki

Zmienna geometria belki sterowana za pomocą trzech czujników ultradźwiękowych systemu DYSTANS CONTROL II pozwala na automatyczną regulację wysokości i kąta belki, dostosowaną odpowiednio do danego terenu. Równoległe zginanie ramion belki za pomocą siłowników hydraulicznych doskonale kopiuje powierzchnię pola na terenach pagórkowatych. Podstawowa wersja systemu dostępna do tej pory działa na dwóch czujnikach i miała możliwość tylko wychylenia całej szerokości belki. Najważniejszym punktem w czasie oprysku jest utrzymanie przez jak najdłuższy czas przejazdu prawidłowej wysokości belki nad łanem, a to umożliwia system ziemnej geometrii belki.

Zalety sytemu zmiennej geometrii belki:

 • Praca w trybie automatycznym
 • Zwiększenie precyzji i wydajności aplikacji ŚOR
 • Poprawa dokładności i równomierności pokrycia
 • Ograniczenie znoszenia oprysku

V System
Schemat pracy Systemu zmiennej geometrii belki

Cyrkulacja cieczy sterowana pneumatycznie

 System cyrkulacji cieczy zapewnia osiągnięcie pożądanego ciśnienia cieczy we wszystkich rozpylaczach od momentu załączenia oprysku. Ciśnienie jest zawsze równomierne w całym układzie i można od razu rozpocząć oprysk, unikając zjawiska rozchodzenia się ciśnienia od środka do krańców belki polowej. Podczas cyrkulacji, ciecz robocza krąży w układzie cieczowym, dzięki czemu oprysk nigdy nie zalega nieruchomo w rurkach, a w przewodach nie wytrąca się osad.

Zalety cyrkulacji cieczy:

 • precyzyjne włączenie i wyłączenie oprysku
 • skuteczny system przeciw kapaniu cieczy
 • brak nieodpryskanej powierzchni po rozpoczęciu oprysku
 • równomierny rozkład ciśnienia na całej szerokości belki
 • stały obieg cieczy w całym układzie cieczowym
 • napełnienie układu cieczowego bez uruchamiania oprysku

EDS – indywidualna kontrola rozpylaczy

IMG 4253
 Moduł sterujący systemem EDS

Jest to najbardziej zaawansowana opcja pozwalająca na automatyczne wyłączanie każdego rozpylacza w momencie, gdy znajduje się nad obszarem już opryskanym. Z drugiej strony, załączany jest również automatycznie nad obszarem jeszcze nieopryskanym. Wszystko odbywa się na podstawie sygnału GPS. Sterowanie jest elektryczne, a za wykonanie zamykania/otwierania przepływu cieczy roboczej do rozpylaczy odpowiada pneumatyka. Opryskiwacz ma dwa zbiorniki sprężonego powietrza – jeden obsługuje system EDS i zawieszenie pneumatyczne osi, a drugi hamulce maszyny.

Zalety systemu EDS:

 • Podniesienie dokładności oprysku do 50 cm
 • Zredukowanie ilości nakładek i omijaków do minimum
 • Oszczędność ŚOR nawet do 85%
 • Równomierny rozkład ciśnienia na całej szerokości belki
 • Wszystkie cechy cyrkulacji cieczy sterowanej pneumatycznie

eds1
Schemat pracy Systemu zmiennej geometrii belki

UNIA DynaJET – oprysk pulsacyjny

IMG 3852
Moduły systemu UNIA DynaJET

System kontroli dysz UNIA DynaJET poprzez zawory elektromagnetyczne zamontowane na korpusach rozpylaczy pozwala na niezależne kontrolowanie przepływu cieczy i rozmiaru kropli. Rozwiązanie to pozwala zmieniać parametry bez zmiany rozpylaczy, zastępując korpusy wielopozycyjne. Głównym zadaniem systemu jest poprawa jakości i równomierności pokrycia roślin prze ŚOR.

Głównym zadaniem systemu jest wyrównanie pokrycia oprysku w łanie niezależnie od zmieniającej się prędkości jazdy, przy zachowaniu zadanej dawki, ciśnienia i wielkości kropli.

 UNIA DynaJET  krople
 90% redukcji znoszenia 1 rozpylacz
6 rozmiarów kropli
 Programowalne szerokości sekcji Kompatybilny z ISOBUS 20 Hz Częstotliwość elektromagnesu Kompensacja dawki
na zakrętach

Cechy systemu:

 • 1 rozpylacz zamiast 6
 • Kompensacja dawki na zakrętach
 • Zwiększenie wydajności oprysku
 • Zmienne dawkowanie
 • Programowalne szerokości sekcji – do 13
 • Obsługa za pośrednictwem ISOBUS

 UNIA DynaJET
Schemat działania kompensacji dawki

 

Zalety systemu UNIA DynaJET:

 1. Minimalizacja strat powodowana nadmiernym rozpylaniem kropli
 2. Większa równomierność pokrycia opryskiem w terenach pagórkowatych
 3. Elastyczność w zmiennych warunkach pogodowych
 4. Osiągnięcie równomiernej dawki na zakrętach i łukowatych polach
 5. Zwiększenie prędkości oprysku przy zachowani zadanej kropli, ciśnienia i dawki
 6. Zmiana wielkości kropli przy zachowaniu ciśnienia i dawki
 7. Możliwość połączenia z urządzeniami typu z Crop Sensor i zaplanowania strategii nawożenia płynnego lub regulatora wzrostu
 8. Wszystkie cechy cyrkulacji cieczy sterowanej pneumatycznie

Znajdź dealera

Znajdź najbliższego partnera w Twojej lokalizacji i skontaktuj się z nim:

>Miejscowość W promieniu:

Portal partnerski

Sklep Unii