Wapnowanie – pierwszy zabieg po żniwach

Zakwaszenie gleby jest procesem ciągłym, na którego przebieg jako rolnicy nie mamy wpływu.

Zakwaszenie spowodowane jest przez: wymywanie wapnia, kwaśne deszcze, stosowanie nawozów azotowych czy proces wynoszenie wapnia razem z plonem. Prawidłowy odczyn pH gleby ma wymierny wpływ na wyższe plony i mniejsze wydatki na nawożenie mineralne. Pierwszym krokiem przed wjazdem na pole, powinno być zbadanie gleby w najbliższej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej i określenie jej odczynu pH. Prawidłowy odczyn dla poszczególnych gleb różni się w zależności od jej kategorii agronomicznej. Wapnowanie najlepiej przeprowadzać zaraz po skończonych zbiorach czyli jesienią. Dawkę wapna należy ustalić na podstawie uzyskanych wyników naszej analizy glebowej. Najkorzystniej wapnować jest co roku w mniejszych dawkach.

Jako producent maszyn rolniczych, w swojej ofercie mamy szereg maszyn przeznaczonych do wapnowania.

Seria rozsiewaczy RCW już od ponad 40 lat znana jest wśród polskich rolników. Przyczepiane rozsiewacze serii RCW to uniwersalne maszyny, które wykorzystywane są do wysiewu wapna jak  i nawozów mineralnych. Szeroka gama rozsiewaczy i szeroki wybór opcji dodatkowych pozwala zamienić nawet małą maszynę w wielofunkcyjne i bardzo wydajne narzędzie do pracy, znajdujące swoich odbiorców wśród średnich gospodarstw, a także dużych przedsiębiorstw rolnych  i firm świadczących usługi dla rolnictwa. Najnowszym i zarazem największym rozsiewaczem jest  RCW 120 wyróżniający się pojemną skrzynią ładunkową, pojedynczym układem jezdnymi z szerokimi oponami i resorowaną amortyzacją dyszla :

UNIA RCW 120

Innym sposobem na wydajne rozsiew wapna na bardzo dużych powierzchniach jest zastosowanie rozrzutnika obornika wyposażonego w adapter poziomo-tarczowy. Naszą największą propozycją jest rozrzutnik TYTAN 36 z adapterem poziomym 3-walcowym z tarczami rozrzucającymi. Maszyna posiada 3-osiowy układ jezdny. Aby poprawić komfort i bezpieczeństwo pracy, układ jezdny  w standardzie wyposażony jest w 1 i 3 oś skrętną samonastawną. Osie amortyzowane są poprzez zawieszenie resorowe. W standardowy wyposażeniu dyszel dolny zawieszony jest na resorze piórowym. Rozrzutnik TYTAN 36 posiada dwa przenośniki podłogowe, przesuwające się równolegle względem siebie. Każdy składa się dwóch łańcuchów ogniowych, połączonych listwami zgarniającymi.

W swoim standardowym wyposażeniu maszyna posiada hydraulicznie unoszoną zasuwę, która oddziela skrzynię ładunkową od adaptera, dzięki czemu podczas uruchamiania rozrzutnika masa nie napiera na walce adaptera, co umożliwia płynne uruchomienie i równomierny rozrzut materiału od początku pracy. Podczas wysiewu wapna, ładowność obornika należy pomniejszyć o procentową wartość zamknięcia zasuwy np. zasuwa jest zamknięta do połowy ładowność rozrzutnika pomniejszyć o ok. 35% ponieważ wapno w czasie jazdy ubija się tworząc trudno podzielną bryłę. Załadunek rozrzutnika powinien odbywać się od tyłu do przodu skrzyni, co pozytywnie wpływa na jakość późniejszego rozrzutu. Należy dążyć do równomiernego rozkładu ładunku na całej powierzchni skrzyni ładunkowej.

UNIA TYTAN 36 – adapter poziomy 3-walcowy + tarcze rozrzucające

Przygotował: Krzysztof Meusz

Znajdź dealera

Znajdź najbliższego partnera w Twojej lokalizacji i skontaktuj się z nim:

>Miejscowość W promieniu:

Portal partnerski

Sklep Unii