• Ogłoszenie na dostawę serwerów

Tytuł ogłoszenia: Dostawa dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem oraz licencjami dostępowymi.

Termin składania ofert: 18.04.2024 – 18.05.2024

Data opublikowania ogłoszenia: 18.04.2024

Status ogłoszenia: ogłoszenie zamknięte

Miejsce realizacji: Polska

Opis: Dostawa 2 sztuk serwerów dla zwirtualizowanego środowiska MS Active Directory wraz z oprogramowaniem Microsoft Windows Server 2022 oraz wymaganymi licencjami dostępowymi dla 500 użytkowników.

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nieodrzucone, spełniające wszystkie wymogi formalne, określone w ogłoszeniu. Oferta będzie oceniana według poniższych kryteriów:

Spełnienie warunków technicznych 60 pkt. 

Dostawa serwera wg. niżej wymienionej specyfikacji – 2 szt.

 • Obudowa
  • Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji min. 16 dysków 2.5”
  • Obudowa z możliwością wyposażenia w panel LCD
  • Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE / WIFI.
 • Płyta główna:
  • Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów.
  • Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 32 slotów przeznaczone do instalacji pamięci.
  • Płyta główna powinna obsługiwać do 8TB pamięci RAM.
  • Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
  • Możliwość obsługi procesorów 56 rdzeniowych
 • Chipset:
  • Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
 • Procesor:
  • Zainstalowany jeden procesor min. 16-rdzeniowe, min. 2.8GHz, klasy x86, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 339 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej.
 • RAM:
  • Minimum 256GB DDR5 RDIMM 5600MT/s
 • Funkcjonalność pamięci RAM:
  • Advanced ECC,
  • Memory Page Retire,
  • Fault Resilient Memory,
  • Memory Self-Healing lub PPR,
  • Partial Cache Line Sparing
 • Kontroler RAID:
  • Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający:
  • Min. 8GB DDR4 2666MT/s nieulotnej pamięci cache,
  • Możliwość konfiguracji poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
  • Wsparcie dla dysków samoszyfrujących.
 • Dyski twarde:
  • Zainstalowane:
   • 8x dysk SSD SATA o pojemności min. 960TB, 2,5“ Hot-Plug.
   • 2x dysk M.2 NVMe o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde
 • Zasilacze:
  • Redundantne
  • Hot-Plug min. 1100W klasy Titanium
 • Gniazda PCI:
  • minimum trzy gniazda x8 (piątej generacji) o pełnej wysokości
  • min jedno gniazdo niskoprofilowe PCIe x16 czwartej generacji
 • Interfejsy sieciowe/FC/SAS:
  • Wbudowane min. 2 interfejsów sieciowych 1Gb Ethernet w standardzie BaseT (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe)
  • min. 4 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe)
 • Porty:
  • min 3x USB w tym przynajmniej 1x USB 3.0
  • 2x VGA w tym jedno z przodu serwera
 • Elementy montażowe
  • Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych
 • Video
  • Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200
 • Bezpieczeństwo
  • Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych.
  • Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania.
  • BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła
  • Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
  • Moduł TPM 2.0 V3
  • Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera
  • Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem
 • Karta Zarządzania
  • Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, karta zarządzająca, posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:
   • zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;
   • zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera);
   • szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;
   • możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów;
   • wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury;
   • wsparcie dla IPv6;
   • wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;
   • możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer;
   • możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer;
   • integracja z Active Directory;
   • możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie;
   • wsparcie dla dynamic DNS;
   • wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej.
   • możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera
   • możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera
   • oraz z możliwością rozszerzenia funkcjonalności o:
   • Wirtualny schowek ułatwiający korzystanie z konsoli zdalnej
   • Przesyłanie danych telemetrycznych w czasie rzeczywistym
   • Dostosowanie zarządzania temperaturą i przepływem powietrza w serwerze
   • Automatyczna rejestracja certyfikatów (ACE)
 • Oprogramowanie do zarządzania
  • Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniającego poniższe wymagania:
   • Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych
   • integracja z Active Directory
   • Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta
   • Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish
   • Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram
   • Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów
   • Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF
   • Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu.
   • Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika
   • Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji
   • Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach
   • Szybki podgląd stanu środowiska
   • Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia
   • Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu
   • Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia.
   • Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń
   • Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej
   • Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu
   • Możliwość podmontowania wirtualnego napędu
   • Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów
   • Możliwość importu plików MIB
   • Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich
   • Możliwość definiowania ról administratorów
   • Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów
   • Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania)
   • Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta
   • Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów
   • Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera.
   • Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności.
   • Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile
   • Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami.
   • Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta.
   • Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera.
   • Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym.
   • Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V.
 • Wspierane systemy operacyjne
  • Canonical® Ubuntu® Server LTS
  • Microsoft® Windows Server® with Hyper-V
  • Red Hat® Enterprise Linux
  • SUSE® Linux Enterprise server
  • VMware® ESXi®
 • Certyfikaty
  • Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001
  • Serwer musi posiadać deklaracja CE.
  • Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu.
  • Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022.
 • Dokumentacja użytkownika
  • Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
  • Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
 • Warunki gwarancji
  • Gwarancji producenta: 5 lat
  • Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat.
  • Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji.
  • Zamawiający oczekuje rozpoczęcia diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie dokonania zgłoszenia. Certyfikowany Technik wykonawcy / producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) ma rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgłoszenia / zakończenia diagnostyki. Naprawa ma się odbywać w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę.
  • Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania.
  • Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon / aplikacja / portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu.
  • Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy.
  • Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikro kodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera.
  • Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii.
  • Automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych.
  • Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.
  • Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Dodatkowe oprogramowanie i licencje:

 • Oprogramowanie Microsoft
  • Windows Server 2022, Standard, ROK, 16CORE - 4 sztuki
 • Licencje dostępowe dla użytkownika Microsoft:
  • Windows Server 2022 – ROK, User CAL’s – 500 sztuk
Akceptacja warunków umowy 10 pkt.
Cena 30 pkt.
Razem 100 pkt.

Miejsce składania ofert: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert oraz ogłoszenie wyników postępowania zostanie opublikowane na stronie https://www.uniamachines.com/pl/

Załączniki:


Portal partnerski


Katalog części online


UNIA - wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Studio113