• Ogłoszenie na cyfryzację procesów jakościowych

Tytuł ogłoszenia: Cyfryzacja procesów jakościowych

Termin składania ofert: 10-31.05.2024

Data opublikowania ogłoszenia: 09.04.2024

Status ogłoszenia: ogłoszenie otwarte

Miejsce realizacji: Unia sp. z o.o.

Opis: Projekt cyfryzacji procesów jakościowych zakłada zasilanie systemu UniaPortal danymi dotyczącymi kontroli jakości i przełożenie tego na dashboardy i raporty, które można eksportować do plików excel. Celem projektu jest wykorzystanie danych już  istniejących do digitalizacji procesów kontroli jakości oraz stworzenie miejsca do przeprowadzania bieżącej analizy przyczyn i skutków błędów popełnianych we wszystkich procesach. Celem projektu jest stworzenie specyficznych wydruków, dedykowanych ekranów i widoków danych w różnych wymiarach z możliwością filtrowania i sortowania po zadanym parametrze. Projekt zakłada również stworzenie systemu powiadomień dotyczących kluczowych procesów.

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nieodrzucone, spełniające wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Oferta będzie oceniana według poniższych kryteriów:

 

Spełnienie warunków technicznych 70 pkt. 

Wymagania sprzętowo-serwerowe:

 • Aplikacja serwerowa
  • Aplikacja powinna działać online
  • Działać w oparciu o przeglądarki internetowe (Chrome, Firefox, inne)
  • Aplikacja powinna być uruchamialna na serwerze o parametrach: 8 rdzeni procesora, 32 GB pamięci, system Linux, baza danych Mysql, dostępna przestrzeń dyskowa 1GB
  • Aplikacja powinna spełniać standardy bezpieczeństwa: https, autentykacja użytkowników, system uprawnień
 • połączenie z danymi zawartymi w obecnie używanym systemie sprzedażowo-serwisowym, SAP

Rozwiązanie wymagać będzie integracji z systemami zewnętrznymi:

 • SAP (synchronizacja dostaw i pozycji zakupowych)
 • UniaPortal (w zakresie połączenia danych sprzedażowych i zgłoszeń serwisowych)
 • Zasilenie systemu danymi z obecnych rejestrów XLS

Ogólne wymagania do systemu:

 • Kontrola sesji
  • Możliwość otwierania wielu sesji programu w osobnych oknach pozwala na swobodę pracy dla użytkownika
  • Przekazywanie klucza do sesji poprzez e-mail pozwala na szybkie wejście do systemu z wiadomości e-mail i przejście bezpośrednio do właściwego okna
  • Możliwość śledzenia i zarządzania sesjami osób zalogowanych
 • Zarządzanie użytkownikami
  • Szczegółowy opis osób/użytkowników występujących w systemie
  • Możliwość zdefiniowania dowolnego pola opisującego osobę
 • Uprawnienia do funkcjonalności
  • Wygodne zarządzanie uprawnieniami poprzez przypisywanie użytkownikom grup/ról
  • Zaawansowane mechanizmy uprawnień dostępu do okien i funkcjonalności
  • Uprawnienia nadawane lub odbierane na określony czas
  • Separacja danych na poziomie rekordów (pomiędzy zakładami)
 • Wielojęzykowość
  • Możliwość definiowania dowolnej ilości języków aplikacji
  • Wielojęzykowość pól statycznych programu oraz danych wprowadzanych
 • Integracja z danymi znajdującymi się w obecnie używanym systemie sprzedażowym, tj. zamówienia maszyn, kartoteka urządzeń, zgłoszenia serwisowe, klasyfikacje usterek i inne.
  • Integracja na poziomie wymiany dwustronnej danej minimalistycznie poprzez interfejs plikowy
  • Plik zamówień maszyn: cykliczny raport sprzedażowy zawierający statusy zamówień, historię zmian, parametry i cech opisujące zamówienie
  • Plik zgłoszeń serwisowych
  • Plik urządzeń – maszyny w procesie rejestracji gwarancji i obsługi posprzedażowej
 • Integracja z systemem ERP (SAP) interfejsem plikowym lub API w zakresie:
  • Zarządzania dostawami przychodzącymi: status dostawy, lista pozycji
  • Zarządzanie dostawami wychodzącymi (do innych zakładów firmy lub do kooperacji)
 • Komunikacja
  • System powiadomień oparty o pocztę elektroniczną
  • Możliwość zarządzania szablonami maili
  • Zarządzanie regułami powiadomień: wskazanie użytkowników, grup do powiadomień
  • Cykliczne wysyłanie powiadomień i powiadomienia zdarzeniowe (po wykonaniu akcji w systemie)
 • Załączniki
  • Zarządzanie załącznikami: ręczne i automatyczne dodawanie
  • Kategoryzacja załączników
 • Panel kontrolny
  • Zarządzanie danymi słownikowymi (tworzenie, edycji, usuwanie)
  • Zarządzanie parametrami globalnymi (dane konfiguracyjne)

Wymagania funkcjonalne:

Ekrany:

 1. Rejestr niezgodności dostaw przychodzących
  • Opis
  • Dane (typy danych, słowniki, obligatoryjność, walidacja)
  • Zasilenie startowe danymi
   • format danych wejściowych
   • cykliczność
  • Integracja z otoczeniem
   • SAP (magazyny), na żądanie / cyklicznie np. raz na 5min
  • Proces
   • Schemat
   • Opis
   • Reguły powiadomień
  • Raporty, eksporty
   • Raport Kontrola dostaw
   • Statystyka reklamacji do dostawców
  • Eksporty
   • Eksport do XLS danych wg kryteriów
   • Dashboardy
   • Liczba orzeczeń w stosunku do ilości zamówień
   • Reklamacje dostawców
    Kryteria: zakład, czasokres, inne-integracja z dashboardem, wilopoziomowość, możliwość eksport do XLS
  • Uprawnienia, role
 2. Rejestr zgodności dostaw wychodzących
 3. KWN
 4. KDK
 5. FMEA – eksploatacja maszyn
 6. FMEA – procesy
 7. Odbiory końcowe
 8. Zwroty
 9. Audyty
 10. Rejestr urządzeń pomiarowych
 11. Raport kwartalny
  • Zebranie danych z różnych raportów
   • Tabele statystyczne
   • Dashboardy
   • wnioski
  • Raport generowany w ramach bieżącego kwartału (możliwość zmiany zakresu dat) względem poprzedniego kwartału (możliwość zmiany zakresu dat) lub innego okresu np. porównanie sezonowe
  • Historyczność raportów kwartalnych (możliwość pobrania raportu)
  • Charakterystyczne pola opisowe do raportu
 12. KPI
 13. Administracja, słowniki, parametry
Cena 30 pkt.
Razem 100 pkt.

Miejsce składania ofert: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert oraz ogłoszenie wyników postępowania zostanie opublikowane na stronie https://www.uniamachines.com/pl/

Załączniki:


Portal partnerski


Katalog części online


UNIA - wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Studio113