• Ogłoszenie na emisyjny spektrometr mobilny

W dniu 13.05.2024 komisja przetargowa UNIA Sp. z o.o. dokonała wyboru firmy na realizację dostawy emisyjnego spektrometru mobilnego.

Dostawę emisyjnego spektrometru mobilnego zrealizuje firma SPECTRO POLAND Sp. z o.o. ul. Wiślana 28, 05-420 Józefów. 


Tytuł ogłoszenia: Emisyjny spektrometr mobilny

Termin składania ofert: 05-30.04.2024

Data opublikowania ogłoszenia: 04.04.2024

Status ogłoszenia: ogłoszenie zamknięte

Miejsce realizacji: Zakład Produkcyjny Unia w Grudziądzu.

Opis: Dostawa oraz szkolenie z obsługi mobilnego spektrometru emisyjnego do analizy składu chemicznego metali, identyfikacji gatunków oraz do analizy składu chemicznego stopów.

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nieodrzucone, spełniające wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Oferta będzie oceniana według poniższych kryteriów:

Spełnienie warunków technicznych 70 pkt. 

Emisyjny spektrometr mobilny z oprogramowaniem, kalibracją do analizy składu chemicznego stopów metali z programem analitycznym, wyposażony w:

 • system optyczny wyposażony w półprzewodnikowe detektory,
  • średnica systemu optycznego min 400mm,
  • całkowity zakres widmowy: 175 do 670 nanometrów
 • sondę pomiarową z mini optyką UV umożliwiająca analizę w stalach pierwiastków: C, P, S, Sn, As, B (wzbudzanie w iskrze elektrycznej oraz w łuku).
 • moduły kalibracyjne do dokonywania pomiarów poszczególnych grup materiałów: moduł kalibracyjny dla analiz prób na bazie Fe, moduł kalibracyjny do analiz azotu w stalach typu DUPLEX, moduł kalibracyjny do analiz w trybie ŁUKU – sortowanie
 • wózek transportowy na wyposażeniu zawierający: mocowanie na spektrometr, uchwyt na butlę z argonem, hamulce bezpieczeństwa, szufladę na akcesoria
 • moduł do komunikacji Wi-Fi
 • dedykowane oprogramowanie, które w sposób ciągły monitoruje system optyczny, oraz inne parametry zapewniające poprawną pracę spektrometru, umożliwiające m.in. wyprowadzanie danych statystycznych (średnia, odchylenie standardowe), możliwość automatycznego żądania pomiaru próby kontrolnej po wykonaniu określonej liczby, zaznaczanie wyników będących poza zakresami kalibracyjnymi, możliwość wprowadzenia pól opisu próby zgodnie z życzeniem użytkownika, automatyczny i manualny zapis wyników i danych statystycznych, wyświetlanie komunikatu błędu z pierwiastkami będącymi poza zadanymi zakresami i ich względną odchyłką
 • oprogramowanie zapewniające możliwość zdalnej prezentacji wyników analizy bieżącej oraz archiwalnych na dowolnej liczbie urządzeń mobilnych, np. smartfonach, tabletach, komputer PC
  oprogramowanie z interfejsem umożliwiającym sterowanie spektrometrem oraz wymianą informacji z zewnętrznymi systemami w celu dokonywania automatycznych pomiarów oraz weryfikacji badanego materiału
 • manager wyników z nielimitowaną możliwością instalacji na zewnętrznych komputerach PC i dostępem do wyników zapisywanych w lokalizacji sieciowej,
 • system automatycznej korekcji dryftu dokonywanej w trakcie wykonywania pomiaru
 • system standaryzacji spektrometru na podstawie maksymalnie 2 próbek SUS
 • wbudowany komputer sterujący z pyłoszczelną klawiaturą, trackball w klasie IP65 oraz monitorem co najmniej 15” z regulacją podświetlenia, posiadający gniazda i porty umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych tj. drukarki, zewnętrznego monitora, nośnika danych
 • opcjonalne zasilanie bateryjne, ładowarka
Akceptacja warunków umowy 10 pkt.
Cena 20 pkt.
Razem 100 pkt.

Miejsce składania ofert: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert oraz ogłoszenie wyników postępowania zostanie opublikowane na stronie https://www.uniamachines.com/pl/

Załączniki:


Portal partnerski


Katalog części online


UNIA - wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Studio113