Efekt pracy zależy od adaptera

Efekt pracy zależy od adaptera

Rozrzutnik jest nieodzownym elementem parku maszynowego w gospodarstwach o produkcji zwierzęcej. Jednak uniwersalne przeznaczenie tego typu maszyn pozwala zastosować je także w aplikacji innych nawozów, takich jak wapno czy szlam. Kluczem do sukcesu jest dobór odpowiedniego adaptera.

Równomierne rozrzucenie nawozu na powierzchni pola, niezależnie od tego, czy jest to obornik, wapno czy inny materiał, wpływa na właściwe wykorzystanie składników oraz osiągniecie wyrównanego łanu roślin. Z kolei dokładne rozdrobnienie materiału przyspiesza rozkład materii organicznej w glebie oraz ułatwia dalszą uprawę. Duże bryły obornika pozostawione na polu powodują zapychanie się sekcji roboczych narzędzi uprawowych, a po orce często pozostają nieprzykryte, co powoduje utratę wartościowych składników. Nierozdrobnione bryły wapna również utrudniają jego rozkład i znacznie opóźniają jego działanie. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na kluczowy element roboczy rozrzutnika – adapter.

Ogromna różnorodność nawozów, które można wysiewać za pomocą rozrzutnika wymaga zastosowania różnych typów adapterów, dostosowanych określonych warunków pracy. W ofercie UNII znajdują się aż cztery typy adapterów do poszczególnych zastosowań.

Adapter pionowy 4-walcowy

Agresywnie działające walce pionowe o niewielkiej średnicy zapewniają ogromną przepustowość i doskonale radzą sobie z rozdrabnianiem nawet trudnego w obróbce obornika z głębokiej ściółki, o dużej zawartości słomy. Przeciwbieżne obroty walców w adapterach stosowanych w rozrzutnikach Tytan i Tytan Premium ułatwiają przepływ materiału. Ograniczeniem tego typu adapterów jest niewielka szerokość robocza, rzędu 6-8 m, oraz mała średnica tarcz rozsiewających umieszczonych w dolnej części walców, co częściowo ogranicza wykorzystanie tego typu adaptera przy wysiewie wapna. Z uwagi na coraz rzadziej występujący obornik z głębokiej ściółki i coraz szersze wykorzystanie rozrzutników jako narzędzi do wapnowania, adaptery pionowe 4-walcowe tracą na popularności na rzecz adapterów pionowych 2-walcowych.  
  1
 

Fot. 1 - Adapter pionowy 4-walcowy jest przystosowany przede wszystkim do rozrzutu obornika bydlęcego.

2  

Adapter pionowy 2-walcowy

Dwa spiralne walce o dużej średnicy z tarczami wysiewającymi umieszczonymi w dolnej części to proste i wszechstronne rozwiązanie, które może być wykorzystywane zarówno do rozrzutu obornika (nawet o dużej zawartości słomy), jak i wapna, 
Fot. 2 - Wymienne elementy robocze ze stali Hardox zwiększają trwałość adapterów
kompostu czy innych sypkich materiałów. Delikatne nachylenie adaptera w kierunku skrzyni zapewnia równomierne pobieranie materiału bez niekontrolowanego osypywania się, a także wpływa na uzyskanie odpowiedniego obrazu rozsiewu i osiągnięcie pełnej szerokości roboczej (do 12 m). Uniwersalność adaptera 2-walcowego pionowego, połączona z dobrym przystosowaniem go do rozrzutu wszelkiego rodzaju obornika, sprawia, że jest on pierwszym wyborem rolników prowadzących gospodarstwa o produkcji zwierzęcej.    3

Fot. 3 - Adapter pionowy 2-walcowy jest uniwersalnym rozwiązaniem, wybieranym przez hodowców bydła

4  

Adapter poziomy + tarczowy

To kolejne uniwersalne rozwiązanie w tym zestawieniu. Jednak nowoczesne adaptery poziome z tarczami wysiewającymi mają niewiele wspólnego ze starego typu adapterami poziomymi – nie należy ich ze sobą mylić. W dawnych konstrukcjach adapterów poziomych materiał rozdrabniany przez walce spadał bezpośrednio na ziemię, na szerokości ok. 2-4 m. W obecnych adapterach elementem rozrzucającym są wyłącznie poziome tarcze umieszczone w dolnej części, zaś walce poziome, osłonięte tylną klapą, odpowiadają jedynie za rozdrabnianie i spulchnianie materiału. Dzięki takiej konfiguracji uzyskuje się efekt dokładnego rozdrabniania oraz rozrzutu nawozu na szerokość dochodzącą nawet do 24 m. W praktyce adaptery poziome + tarczowe są rozwiązaniem uniwersalnym, doskonale sprawdzającym się przy nawożeniu wapnem, torfem, kompostem, szlamem oraz obornikiem, z wyłączeniem świeżego obornika o wysokiej zawartości słomy. Ograniczenie dotyczące „słomiastego” obornika wynika z tego, że adapter ten pracuje z zamkniętą tylną klapą, a trudne do rozerwania źdźbła ograniczałyby przepustowość maszyny. Tylna klapa jest unoszona hydraulicznie do celów inspekcyjnych.

Fot. 4 - Adapter poziomy charakteryzuje się dużą szerokością rozrzutu oraz dokładnym rozdrabnianiem.

Adapter rozdrabniający

Z uwagi na coraz powszechniejsze wykorzystanie rozrzutnika jako maszyny do wapnowania, UNIA oferuje dedykowany do takich zadań typ adaptera – adapter rozdrabniający (bijakowy). Jego dolna część, odpowiadająca za rozrzut materiału, jest taka sama jak w przypadku adaptera poziomego (dwie tarcze o dużej średnicy), zupełnie inny jest jednak element rozdrabniający. Jest to jeden walec poziomy wyposażony w bijaki zawieszone na łańcuchach, które podczas pracy wirują z dużą prędkością. Gwarantuje to bardzo dokładne rozdrabnianie brył wapna, ale także równomierne dozowanie innych nawozów sypkich, takich jak kompost czy torf. Adapter rozdrabniający może być doskonałym uzupełnieniem adaptera pionowego, jako specjalistyczne rozwiązanie do wysiewu wapna dla rolników poszukujących jednej, uniwersalnej maszyny, ale doskonale przystosowanej zarówno do rozrzutu obornika, jak i wysiewu wapna. Możliwość łatwej wymiany adaptera na inny pozwala w krótkim czasie dostosować maszynę do określonego typu nawozu.

  5

Fot. 5 - Adapter rozdrabniający to rozwiązanie dedykowane przede wszystkim do rozsiewu wapna.

adaptery

Łukasz Wasak

Znajdź dealera

Znajdź najbliższego partnera w Twojej lokalizacji i skontaktuj się z nim:

>Miejscowość W promieniu:

Portal partnerski

Sklep Unii