Dobrze ustawiony rozsiewacz oznacza niższe koszty

Dobrze ustawiony rozsiewacz oznacza niższe koszty

Rozsiewacz nawozów to jedna z tych maszyn, obok opryskiwacza, przez które „przechodzi najwięcej pieniędzy” w gospodarstwie. Koszty związane z zakupem nawozów należą do największych, jakie ponosi się na uprawę. Zważywszy na ich wysokie ceny, szczególnie ważne staje się optymalne ich wykorzystanie. Podstawą do tego jest odpowiednio ustawiony rozsiewacz nawozów, gwarantujący równomierny wysiew na całej powierzchni pola.

fot01
 Odpowiednie ustawienie rozsiewacza oraz wykonanie próby kręconej gwarantuje wysoką jakość rozsiewu nawozu

Stosowane obecnie w rolnictwie nowoczesne technologie oparte o nawigację satelitarną pozwalają osiągnąć niebywały poziom optymalizacji kosztów produkcji. W efekcie nawet kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych wydane na odpowiednie elementy wyposażenia i oprogramowanie rozsiewacza mogą się zwrócić w ciągu jednego sezonu, przy założeniu odpowiednio dużej powierzchni upraw. Jednak o ile funkcje zmiennego dawkowania, dość drogie w zakupie i wymagające przygotowywania map aplikacyjnych, są wykorzystywane raczej w większych gospodarstwach, o tyle na rozsiewacz utrzymujący stałą dawkę nawozu niezależnie od prędkości jazdy może sobie pozwolić rolnik gospodarujący na kilkudziesięciu hektarach. Zwłaszcza że do tego celu nie są wymagane zaawansowane systemy ważące, czy też urządzenia działające w oparciu o sygnał GPS. Konieczny jest jedynie pomiar prędkości jazdy (np. za pomocą czujnika zamontowanego przy kole ciągnika) oraz precyzyjna kontrola ilości nawozu dozowanego na tarcze, jak ma to miejsce w przypadku ślimakowego układu dozującego rozsiewaczy UNIA MXL.

fot02
Ślimakowy system dozowania nawozu SDS pozwala na precyzyjną kontrolę dawki bez wykorzystania systemów wagowych

Precyzyjne dozowanie

Rozsiewacze MXL wykorzystują prostą i niezawodną zasadę dozowania objętościowego. Nie są wyposażone w klasyczną zasuwę dozującą, lecz w przenośnik ślimakowy, napędzany przez silnik hydrauliczny. Każdy zwój ślimaka zabiera ściśle określoną ilość nawozu, zatem dawka materiału wydostającego się na tarcze jest wprost proporcjonalna do obrotów ślimaka. Obroty są dokładnie mierzone za pomocą czujnika i jednocześnie korygowane przez elektroniczny regulator przepływu oleju napędzającego silnik hydrauliczny. Taki system dozowania nie jest podatny na zapychanie się (brak zasuwy oznacza, że otwór wylotowy zbiornika jest zawsze w pełni otwarty) oraz na zmiany dawkowania spowodowane różnicami w wilgotności nawozu (wraz ze wzrostem wilgotności nawozu zmienia się jego ciężar usypowy, ale nie objętość).

fot03
Komputer Pilot Joy znajduje się w standardowym
wyposażeniu rozsiewaczy UNIA MXL

Pod nadzorem komputera

Praca z rozsiewaczem wyposażonym w komputer niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim jest to wysoka precyzja nawożenia. Zarówno wydatek zespołu dozującego, jak i prędkość jazdy są dokładnie mierzone w czasie rzeczywistym, a dawka jest korygowana automatycznie. Ponadto możliwa jest praca ze zmienną prędkością jazdy przy zachowaniu stałej dawki. O ile w prostych rozsiewaczach zachowanie równomierności wysiewu wymaga utrzymania stałej prędkości jazdy, o tyle w przypadku maszyny z komputerem sterującym dawką zmiany prędkości są dozwolone bez wpływu na jakość wysiewu. Możliwość zwiększenia prędkości jazdy podczas pracy znacznie zwiększa wydajność powierzchniową. Jednocześnie zapewnia zdecydowanie wyższy komfort pracy, zarówno podczas samego rozsiewu, jak i przygotowywania maszyny. Choć próba kręcona w rozsiewaczach MXL jest zalecana, to jej wykonanie jest proste i ze strony użytkownika nie wymaga wykonywania żadnych obliczeń.

fot04
Przed przystąpieniem do pracy rozsiewaczem MXL należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi

Przygotowanie do pracy

Rozsiewacze UNIA MXL są przeznaczone do współpracy z ciągnikami dysponującymi napędem WOM 540 oraz układem hydraulicznym o wydatku na poziomie 45-75 l/min. Pomiar prędkości w ciągniku nie jest wymagany, ponieważ producent dostarcza czujnik wraz z ramką montażową, przystosowany do zamocowania przy kole ciągnika. Po jego umieszczeniu w taki sposób, aby sczytywał ruch szpilek mocujących koło, wystarczy do komputerza Pilot Joy (dostarczanego w wyposażeniu standardowym) wprowadzić liczbę szpilek oraz obwód toczny koła. Zaleca się ponadto wykonanie kalibracji czujnika na 100-metrowym odcinku pomiarowym w celu uzyskania najwyższej dokładności pomiaru.

fot05
Wysokość ramion podnośnika należy ustawić w taki sposób, aby tarcze rozsiewacza znajdowały się 80 cm nad ziemią (do siewu normalnego)

fot06
Wzdłużne wypoziomowanie rozsiewacza należy ustawić w oparciu o wskaźnik znajdujący się na ramie maszyny

Zawieszenie rozsiewacza

Zachowanie odpowiedniej równomierności wysiewu zaczyna się już na etapie zawieszenia rozsiewacza na TUZ-ie ciągnika. Przed zawieszeniem maszyny dolne ramiona podnośnika powinny być wypoziomowane. Po podczepieniu należy unieść rozsiewacz na odpowiednią wysokość (do siewu normalnego tarcze powinny znajdować się 80 cm nad powierzchnią ziemi; do siewu w wysokim łanie wymiar ten należy zwiększyć o połowę wysokości łanu). W tej pozycji należy wypoziomować rozsiewacz wzdłużnie w oparciu o wskaźnik umieszczony na ramie maszyny (pozycja do pracy normalnej lub pozycja przeznaczona do nawożenia pogłównego).

fot07
Łopatki rozsiewacza należy ustawić w odpowiednich otworach według tabeli ustawień dla danego typu nawozu

Ustawienie szerokości roboczej

Rozsiewacze MLX są standardowo wyposażone w trzy zestawy łopatek wysiewających, przeznaczone do wysiewu na różną szerokość. Należy wybrać odpowiedni zestaw i zamontować go w otworach tarczy, według wskazań tabeli w instrukcji obsługi dla danej szerokości wysiewu i danego typu nawozu (np. A2B3 oznacza, że dłuższa łopatka „A” powinna znaleźć się w otworze nr 2, zaś krótsza „B” w otworze nr 3. Zakładaną szerokość roboczą należy wprowadzić także do komputera.

fot08
Przed wykonaniem próby kręconej należy rozłączyć napęd jednego ze ślimaków (sprzęgło powinno przesunąć się w stronę zdemontowanej tarczy)

Próba kręcona

Komputer Pilot Joy pozwala na wykonanie próby kręconej w prosty sposób. W pierwszej kolejności zasypujemy skrzynię nawozem, odkręcamy jedną z tarcz wysiewających za pomocą klucza i montujemy rynienkę zsypową, pod którą podstawiamy pojemnik. Rozłączamy napęd jednego ze ślimaków dozujących za pomocą drugiego obiegu hydraulicznego. W menu komputera uruchamiamy na chwilę ślimak w celu napełnienia zespołu dozującego nawozem. Następnie w menu nawozów komputera Pilot Joy wybieramy pustą pozycję, nadajemy jej nazwę i uruchamiamy funkcję próby kręconej, w wyniku której ślimak dozujący wykona określoną liczbę obrotów. Teraz wystarczy już tylko zważyć wysypaną porcję nawozu i uzyskaną wartość wprowadzić do komputera.

fot09 fot10
Na czas próby kręconej należy zdemontować tarczę wysiewającą i podstawić pojemnik Nawóz w pojemniku należy zważyć, a uzyskaną wartość wprowadzić do menu komputera

Precyzyjna praca

Prawidłowo wykonana próba kręcona zapewnia wysoką dokładność wysiewu, niezależnie od prędkości jazdy. Ważne jest zachowanie odpowiednich odległości między przejazdami. Komputer Pilot Joy pozwala na ustawienie żądanej dawki wysiewu z dokładnością do 1 kg/ha, a podczas pracy umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie tej wartości skokowo co 10%. Funkcję ręcznej korekcji dawki można wykorzystać na polach o zróżnicowanej zasobności gleby w składniki mineralne.

Znajdź dealera

Znajdź najbliższego partnera w Twojej lokalizacji i skontaktuj się z nim:

>Miejscowość W promieniu:

Portal partnerski

Sklep Unii