• Jak bezpiecznie przygotować ciecz roboczą do opryskiwacza?

Ryzyko narażenia na zatrucie jest w trakcie przygotowywania cieczy roboczej największe, ponieważ w tym czasie mamy do czynienia ze stężoną substancją. Dlatego bardzo ważne jest, żeby podczas mieszania środków ochrony roślin i napełniania opryskiwacza wszystko odbywało się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

rozwadniacz

Instrukcje dotyczące bezpiecznego przygotowania cieczy roboczej w opryskiwaczu

  1. Opryskiwacz na którym pracujemy powinien mieć przeprowadzaną aktualną atestację. Wszelkie przecieki na układzie cieczowym maszyny, powinny być zlikwidowane. Należy zadbać o to aby urządzenie było sprawne, a dysze wyczyszczone. Zanieczyszczone rozpylacze pogorszą jakość wykonanego zabiegu i mogą powodować błędy w ilości wypryskanej dawki.
  1. Pierwszą czynnością przed jakimkolwiek działaniem związanym z aplikacją substancji, powinno być przeczytanie instrukcji obsługi i karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, która jest dostarczona razem z opakowaniem preparatu. Na ulotce podane są dane na temat zagrożenia zdrowie i informacje dotyczące prawidłowego dawkowania.
  1. Przed przystąpieniem do pracy warto mieć pod ręką apteczkę i wodę do ewentualnego przemycia twarzy i rąk. W trakcie przygotowywania cieczy i napełniania nią zbiornika najbardziej narażone są dłonie, przedramiona oraz twarz.
  1. Zanim rozpoczniemy przygotowanie cieczy roboczej, należy obliczyć prawidłową dawkę jaką chcemy zastosować na naszej plantacji. Zakup ilości preparatu najlepiej tak planować, aby w opakowaniu pozostawało jak najmniej resztek (najlepiej wcale). Do łatwiejszego określenia potrzebnej ilości cieczy, warto użyć specjalnego naczynia pomiarowego.
  1. Wszelkie działania związane z mieszaniem cieczy należy wykonywać w odzieży ochronnej. W trakcie odmierzania i odważania środka ochrony roślin należy unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem.
  1. Odpowiednie przygotowanie preparatu wymaga dużej uwagi i czasu. Niestaranne przygotowanie mieszaniny może doprowadzić do rozlania się cieczy, co
    z kolei może spowodować kontakt środka ze skórą lub jego wdychanie, przez co narażamy swoje zdrowie, a dodatkowo zanieczyszczamy środowisko i tracimy pieniądze.
  1. Najpierw zalej zbiornik opryskiwacza odpowiednią ilością wody. Potem dolewaj preparat do zbiornika. W nowoczesnych opryskiwaczach, możemy to zrobić przez boczny rozwadniacz, który zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo i komfort mieszania środków ochrony roślin.
  1. Opakowania po preparacie należy przepłukać trzykrotnie. Dobrze wypłukane opakowanie nie zawiera resztek, które mogą być przyczyną zatrucia dla innych i skażeniem środowiska. Niedbale umyte opakowanie może zawierać nawet do 5% preparatu.

Przygotował: Krzysztof Meusz


Portal partnerski


Sklep Unii


Katalog części online


UNIA - wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Studio113