Dobrze ustawiony rozsiewacz oznacza niższe koszty

Dobrze ustawiony rozsiewacz oznacza niższe koszty

Rozsiewacz nawozów to jedna z tych maszyn, obok opryskiwacza, przez które „przechodzi najwięcej pieniędzy” w gospodarstwie. Koszty związane z zakupem nawozów należą do największych, jakie ponosi się na uprawę. Zważywszy na ich wysokie ceny, szczególnie ważne staje się optymalne ich wykorzystanie. Podstawą do tego jest odpowiednio ustawiony rozsiewacz nawozów, gwarantujący równomierny wysiew na całej powierzchni pola.

fot01
 Odpowiednie ustawienie rozsiewacza oraz wykonanie próby kręconej gwarantuje wysoką jakość rozsiewu nawozu

Stosowane obecnie w rolnictwie nowoczesne technologie oparte o nawigację satelitarną pozwalają osiągnąć niebywały poziom optymalizacji kosztów produkcji. W efekcie nawet kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych wydane na odpowiednie elementy wyposażenia i oprogramowanie rozsiewacza mogą się zwrócić w ciągu jednego sezonu, przy założeniu odpowiednio dużej powierzchni upraw. Jednak o ile funkcje zmiennego dawkowania, dość drogie w zakupie i wymagające przygotowywania map aplikacyjnych, są wykorzystywane raczej w większych gospodarstwach, o tyle na rozsiewacz utrzymujący stałą dawkę nawozu niezależnie od prędkości jazdy może sobie pozwolić rolnik gospodarujący na kilkudziesięciu hektarach. Zwłaszcza że do tego celu nie są wymagane zaawansowane systemy ważące, czy też urządzenia działające w oparciu o sygnał GPS. Konieczny jest jedynie pomiar prędkości jazdy (np. za pomocą czujnika zamontowanego przy kole ciągnika) oraz precyzyjna kontrola ilości nawozu dozowanego na tarcze, jak ma to miejsce w przypadku ślimakowego układu dozującego rozsiewaczy UNIA MXL.

fot02
Ślimakowy system dozowania nawozu SDS pozwala na precyzyjną kontrolę dawki bez wykorzystania systemów wagowych

Precyzyjne dozowanie

Rozsiewacze MXL wykorzystują prostą i niezawodną zasadę dozowania objętościowego. Nie są wyposażone w klasyczną zasuwę dozującą, lecz w przenośnik ślimakowy, napędzany przez silnik hydrauliczny. Każdy zwój ślimaka zabiera ściśle określoną ilość nawozu, zatem dawka materiału wydostającego się na tarcze jest wprost proporcjonalna do obrotów ślimaka. Obroty są dokładnie mierzone za pomocą czujnika i jednocześnie korygowane przez elektroniczny regulator przepływu oleju napędzającego silnik hydrauliczny. Taki system dozowania nie jest podatny na zapychanie się (brak zasuwy oznacza, że otwór wylotowy zbiornika jest zawsze w pełni otwarty) oraz na zmiany dawkowania spowodowane różnicami w wilgotności nawozu (wraz ze wzrostem wilgotności nawozu zmienia się jego ciężar usypowy, ale nie objętość).

fot03
Komputer Pilot Joy znajduje się w standardowym
wyposażeniu rozsiewaczy UNIA MXL

Pod nadzorem komputera

Praca z rozsiewaczem wyposażonym w komputer niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim jest to wysoka precyzja nawożenia. Zarówno wydatek zespołu dozującego, jak i prędkość jazdy są dokładnie mierzone w czasie rzeczywistym, a dawka jest korygowana automatycznie. Ponadto możliwa jest praca ze zmienną prędkością jazdy przy zachowaniu stałej dawki. O ile w prostych rozsiewaczach zachowanie równomierności wysiewu wymaga utrzymania stałej prędkości jazdy, o tyle w przypadku maszyny z komputerem sterującym dawką zmiany prędkości są dozwolone bez wpływu na jakość wysiewu. Możliwość zwiększenia prędkości jazdy podczas pracy znacznie zwiększa wydajność powierzchniową. Jednocześnie zapewnia zdecydowanie wyższy komfort pracy, zarówno podczas samego rozsiewu, jak i przygotowywania maszyny. Choć próba kręcona w rozsiewaczach MXL jest zalecana, to jej wykonanie jest proste i ze strony użytkownika nie wymaga wykonywania żadnych obliczeń.

fot04
Przed przystąpieniem do pracy rozsiewaczem MXL należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi

Przygotowanie do pracy

Rozsiewacze UNIA MXL są przeznaczone do współpracy z ciągnikami dysponującymi napędem WOM 540 oraz układem hydraulicznym o wydatku na poziomie 45-75 l/min. Pomiar prędkości w ciągniku nie jest wymagany, ponieważ producent dostarcza czujnik wraz z ramką montażową, przystosowany do zamocowania przy kole ciągnika. Po jego umieszczeniu w taki sposób, aby sczytywał ruch szpilek mocujących koło, wystarczy do komputerza Pilot Joy (dostarczanego w wyposażeniu standardowym) wprowadzić liczbę szpilek oraz obwód toczny koła. Zaleca się ponadto wykonanie kalibracji czujnika na 100-metrowym odcinku pomiarowym w celu uzyskania najwyższej dokładności pomiaru.

fot05
Wysokość ramion podnośnika należy ustawić w taki sposób, aby tarcze rozsiewacza znajdowały się 80 cm nad ziemią (do siewu normalnego)

fot06
Wzdłużne wypoziomowanie rozsiewacza należy ustawić w oparciu o wskaźnik znajdujący się na ramie maszyny

Zawieszenie rozsiewacza

Zachowanie odpowiedniej równomierności wysiewu zaczyna się już na etapie zawieszenia rozsiewacza na TUZ-ie ciągnika. Przed zawieszeniem maszyny dolne ramiona podnośnika powinny być wypoziomowane. Po podczepieniu należy unieść rozsiewacz na odpowiednią wysokość (do siewu normalnego tarcze powinny znajdować się 80 cm nad powierzchnią ziemi; do siewu w wysokim łanie wymiar ten należy zwiększyć o połowę wysokości łanu). W tej pozycji należy wypoziomować rozsiewacz wzdłużnie w oparciu o wskaźnik umieszczony na ramie maszyny (pozycja do pracy normalnej lub pozycja przeznaczona do nawożenia pogłównego).

fot07
Łopatki rozsiewacza należy ustawić w odpowiednich otworach według tabeli ustawień dla danego typu nawozu

Ustawienie szerokości roboczej

Rozsiewacze MLX są standardowo wyposażone w trzy zestawy łopatek wysiewających, przeznaczone do wysiewu na różną szerokość. Należy wybrać odpowiedni zestaw i zamontować go w otworach tarczy, według wskazań tabeli w instrukcji obsługi dla danej szerokości wysiewu i danego typu nawozu (np. A2B3 oznacza, że dłuższa łopatka „A” powinna znaleźć się w otworze nr 2, zaś krótsza „B” w otworze nr 3. Zakładaną szerokość roboczą należy wprowadzić także do komputera.

fot08
Przed wykonaniem próby kręconej należy rozłączyć napęd jednego ze ślimaków (sprzęgło powinno przesunąć się w stronę zdemontowanej tarczy)

Próba kręcona

Komputer Pilot Joy pozwala na wykonanie próby kręconej w prosty sposób. W pierwszej kolejności zasypujemy skrzynię nawozem, odkręcamy jedną z tarcz wysiewających za pomocą klucza i montujemy rynienkę zsypową, pod którą podstawiamy pojemnik. Rozłączamy napęd jednego ze ślimaków dozujących za pomocą drugiego obiegu hydraulicznego. W menu komputera uruchamiamy na chwilę ślimak w celu napełnienia zespołu dozującego nawozem. Następnie w menu nawozów komputera Pilot Joy wybieramy pustą pozycję, nadajemy jej nazwę i uruchamiamy funkcję próby kręconej, w wyniku której ślimak dozujący wykona określoną liczbę obrotów. Teraz wystarczy już tylko zważyć wysypaną porcję nawozu i uzyskaną wartość wprowadzić do komputera.

fot09 fot10
Na czas próby kręconej należy zdemontować tarczę wysiewającą i podstawić pojemnik Nawóz w pojemniku należy zważyć, a uzyskaną wartość wprowadzić do menu komputera

Precyzyjna praca

Prawidłowo wykonana próba kręcona zapewnia wysoką dokładność wysiewu, niezależnie od prędkości jazdy. Ważne jest zachowanie odpowiednich odległości między przejazdami. Komputer Pilot Joy pozwala na ustawienie żądanej dawki wysiewu z dokładnością do 1 kg/ha, a podczas pracy umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie tej wartości skokowo co 10%. Funkcję ręcznej korekcji dawki można wykorzystać na polach o zróżnicowanej zasobności gleby w składniki mineralne.

UNIA przedstawia zestaw do uprawy w technologi pasowej (STRIP-TILL)

Co to takiego STRIP-TILL?

Uprawa pasowa, jak sama nazwa wskazuje, polega na uprawie poprzez spulchnienie tylko tych pasów gleby, w których zasiane będą rośliny. Pozostała powierzchnia gleby z reguły pozostaje nieuprawiona, pokryta resztkami pożniwnymi lub zieloną masą z międzyplonów. Zdarza się, że jest wykonywana powierzchniowa uprawa całej powierzchni gleby w celu rozdrobnienia masy organicznej i wymieszania jej z wierzchnią warstwa gleby. Przyjmuje się, że stosunek powierzchni uprawionej do nieuprawionej wynosi 1 do 3, to znacznie ogranicza parowanie wody oraz erozję gleby.

Podczas uprawy w technologii STRIP-TILL pasy gleby są spulchniane na głębokości nawet do 30 cm, co poprawia drenaż, ułatwia wzrost korzeni na większą głębokość, a czasami pomaga w zerwaniu powstałej wcześniej podeszwy płużnej. Uprawa pasowa może odbywać się wieloetapowo za pomocą kilku maszyn lub jednoetapowo przy wykorzystaniu jednej wielozadaniowej maszyny.

ST (1) ST (2)

Wymogi i korzyści

Korzyści materialne jakie niesie uprawa pasowa płyną nie tyle ze zwiększenia plonu, co z ograniczenia nakładów i ryzyka związanego ze zmiennością warunków pogodowych. Zużycie paliwa może być dla uprawy pasowej nawet trzy razy mniejsze niż przy konwencjonalnej uprawie orkowej.

Z racji tego, że uprawa i siew odbywają się podczas jednego przejazdu oszczędza się dużo czasu, dzięki czemu można dotrzymać terminów siewu. Na przestrzeni lat widać, że maksymalne plony osiągane w uprawie pasowej są minimalnie mniejsze od tych uzyskiwanych przy konwencjonalnych metodach uprawy. Jednak STRIP - TILL pozwala uzyskiwać stabilny poziom plonowania na przestrzeni lat dzięki odporności na niekorzystne warunki pogodowe, które potrafią całkowicie zniszczyć inne uprawy.

ST (7) ST (10) 8 sekcji

UNIA w uprawie pasowej

Marka UNIA, największy polski producent maszyn rolniczych powiększył ofertę o zestaw do uprawy pasowej w technologii STRIP TILL. W jego skład wchodzą: USF 1600 - zbiornik nawozowy zawieszany na przednim TUZ ciągnika, HAWK - agregat do uprawy pasowej zawieszany na tylnym TUZ ciągnika i zagregowany z nim poprzez hydropak siewnik pneumatyczny DELTA plus.

ST (6) USF 1600 (5)

Szerokość robocza zestawu wynosi 3 m, a liczba uprawionych, zasilonych nawozem i obsianych nasionami pasów gleby może wynosić: 4, 6 lub 8.

USF 1600 to zbiornik nawozowy o pojemności 1600 litrów zawieszany na przednim TUZ ciągnika. Jego komora przedzielona jest demontowalną przegrodą na dwie równe części, co pozwala zasypać je różnymi nawozami. Nawóz pobierany jest przez dwa aparaty, co pozwala wysiewać je w różnych dawkach. Napęd aparatów wysiewających uzyskiwany jest standardowo od koła ostrogowego, które unoszone i opuszczane jest hydraulicznie. Dostępny jest również napęd elektryczny z radarem mierzącym na bieżąco prędkość pracy, co w połączeniu z komputerem DRILL CONTROL firmy Müller Elektornic zapewnia utrzymanie założonej dawki/dawek wysiewu nawozu/nawozów. Z poziomu terminala tego systemu możliwa jest również zmiana dawki/dawek w czasie pracy. Ponadto komputer pozwala na szybkie i komfortowe wykonanie próby kręconej wysiewanych nawozów. Ich dawka może być ustawiana w zakresie 20-500 kg/ha. Transport granul nawozów jest pneumatyczny i odbywa się we wnętrzu elastycznego węża lub węży. Następnie w głowicy/głowicach następuje rozdział do poszczególnych zębów uprawowych pełniących również rolę redlic nawozowych. Powietrze do węża/węży tłoczy wentylator napędzany silnikiem hydraulicznym o wydatku 24 l/min. Zbiornik USF 1600 wyposażony jest w oświetlenie drogowe z tablicami ostrzegawczymi, plandekę i podest ułatwiający załadunek nawozów.

USF 1600 (6) USF 1600 rozdzielacze

HAWK 3 to agregat do uprawy STRIP-TILL marki UNIA. Jego rama jest monolityczna, a kluczowymi elementami są sekcje uprawiające wąskie pasy gleby. Można ich zamontować: 4 lub 6 lub 8. Pierwszym elementem roboczym sekcji jest krój talerzowy o średnicy 480 mm rozcinający resztki pożniwne i glebę. Za nim zamontowane są dwie gwiazdy z dociskiem sprężynowym, z których każda ma 16 palców. W czasie pracy przeplatają się one na powierzchni gleby, co powoduje rozgarnianie znajdujących się tam roślin i resztek pożniwnych. Dzięki temu praca zęba uprawowo-nawozowego może przebiegać bezproblemowo. Każda słupica zęba ma własne zabezpieczenie hydrauliczne i zakończona jest dłutem o szerokości 25 mm oraz bocznymi podcinaczami o łącznej szerokości 150 mm. Maksymalna głębokość ich pracy wynosi 30 cm. Natomiast umieszczone z tyłu każdego zęba dwa wyloty nawozów pozwalają je umieszczać w glebie na poziomach oddalonych od siebie o 7 cm. W praktyce można więc aplikować dwa różne nawozy w różnych dawkach na głębokościach w zakresie 6-12 i 18-21 cm. Za zębami uprawowo-nawozowymi zamontowane są dwa talerze typu Agressive o średnicy 400 mm. Ich zadaniem jest zagarnianie gleby powstałej po pracy zęba w obręb uprawianego pasa gleby. To bardzo ważny element sekcji, który nieumiejętnie ustawiony może spowodować nadmierne nabieranie się gleby. Można temu zapobiec poprzez regulację: głębokości jego pracy, rozstawu (maksymalnie 175 mm), odległości od zęba i kąta natarcia. Ostatnim elementem każdej sekcji są wałki zagęszczające o szerokości 240 i średnicy 300 mm. Mają docisk sprężynowy, co pozwala regulować agresywność ich pracy. Sekcja zawieszona na równoległoboku ma możliwość kopiowania terenu.

HAWK (2) HAWK (1)

DELTA plus to ciężki (1570 kg) siewnik pneumatyczny do kukurydzy, buraków i rzepaku połączony z agregatem HAWK 3 za pomocą sprzęgu z jednym siłownikiem hydraulicznym. Dwa koła podporowo-napędowe wysunięte są przed ramę siewnika, co pozwala zmieniać liczbę sekcji wysiewających i wynikający z tego rozstaw obsiewanych rzędów. Dla kukurydzy przewidziany jest podstawowy rozstaw 75 cm, na który w maszynie 3-metrowej przypadają 4 sekcje. Dla buraków, rzepaku lub kukurydzy sianej na kiszonkę jest to rozstaw 45 cm (6 sekcji), a dla rzepaku sianego w węższych rzędach 34 cm (8 sekcji). DELTA plus jest maszyną z podciśnieniowym systemem wysiewu nasion i mechanicznym napędem tarcz wysiewających za pomocą przekładni łańcuchowej. Zmiana jej kół zębatych powoduje zwiększenie lub zmniejszenie odległości wysiewanych nasion. Maszyna została wyposażona we własny układ hydrauliczny ze zbiornikiem oleju, który służy do napędu wentylatora wytwarzającego podciśnienie w układzie wysiewu nasion. Pompa hydrauliczna tego układu uzyskuje napęd od WOM ciągnika. Każda sekcja wysiewająca ma własny zbiornik na nasiona o pojemności 54 litrów. Siewnik ma podwójne redlice talerzowe, przed którymi znajduje się element odgarniający kamienie i bryły. Wysokość jego pracy jest regulowana za pomocą śrub. Ponadto przed talerzami umieszczona jest osłona, która ma za zadanie zapewnić ich swobodną pracę. Dodatkowo po bokach redlicy talerzowej znajdują się duże koła kopiujące, a za nimi rolka dogniatająca wysiane nasiona. Nacisk jednostkowy dla każdej z sekcji możne wynosić nawet 200 kG, co pozwala używać siewnik w ekstremalnie ciężkich warunkach glebowych. Ostatnim elementem są kółka zamykające bruzdę siewną i formujące ostateczny kształt uprawionego, zasilonego nawozem i obsianego pasa gleby. Za sterowanie pracą maszyny może odpowiadać sterownik PM100E lub PM300E. Siewnik DELTA plus może być doposażony w podsiewacz nawozów, co podczas jednego przejazdu zestawu do uprawy pasowej marki UNIA, zwiększa możliwość aplikacji składników odżywczych do trzech rodzajów. Dwa nawozy wysiewane są na różnych głębokościach przez zęby uprawowo-nawozowe i jeden przez redlice podsiewacza siewnika, który ma zbiornik z blachy nierdzewnej o pojemności 850 litrów. Jego redlice wysiewające nawóz są typu talerzowego.

DELTA plus (1) DELTA plus (2)

Przygotował
Sławomir Jaskuła
Specjalista ds. produktu

Prawidłowa ochrona roślin według marki UNIA

Prawidłowa ochrona roślin według marki UNIA

Wchodzimy w okres wzmożonych prac polowych związanych z ochroną roślin. Aby żyć
w zgodzie z przyrodą i zasadami prawidłowego stosowania ŚOR przed przystąpieniem do zabiegów należy pamiętać o pewnych zasadach.

Przed rozpoczęciem oprysków należy:

 • Sprawdzić i wyregulować opryskiwacz
 • Ustalić rzeczywiste zużycie cieczy na 1 ha
 • Prawidłowo sporządzić ciecz roboczą
 • Wybrać parametry i technikę oprysku

Do każdego oprysku należy dobrać odpowiednie parametry techniczne:

 1. Kroplistość
 • Drobne krople – opryski fungicydowe i insektycydowe
 • Średnie krople – opryski dolistnie i doglebowe herbicydów
 • Grube krople – nawożenie i dokarmianie roślin
 1. Ciśnienie robocze i rodzaj rozpylaczy
 1. Prędkość jazdy
 1. Ilość ŚOR w zbiorniku
 1. Przygotowanie cieczy roboczej
 1. Prawidłowe warunki wykonania zabiegu:
 • Pełna sprawność opryskiwacza
 • Optymalna temperatura od 15 do 20 oC
 • Wilgotność nie mniejsza niż 60%
 • Wiatr o sile nie większej niż 3 m/s
 • Odpowiednie przeszkolenie operatora
 1. BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin:
 • Oprysk wykonywać w odzieży ochronnej
 • ŚOR przechowywać tylko o oryginalnych opakowaniach
 • Preparaty przechowywać w wyznaczonych pomieszczeniach
 • Po skończonej pracy umyć się pod bieżącą wodą
 • Przestrzegać okresu karencji i prewencji
 • Opakowania po ŚOR utylizować zgodnie z zaleceniami producenta

Systemy wspomagające jakość oprysku dostępne w opryskiwaczach UNIA

Nowoczesne opryskiwacze powinny cechować się wysoką wydajnością, trwałością, a przede wszystkim precyzyjnym nanoszeniem ŚOR i innych nawozów na uprawy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom marka UNIA wprowadza do swoich opryskiwaczy szereg rozwiązań technicznych i systemów poprawiających efektywność zabiegów ochronnych.

V-System – Zmienna geometra belki

IMG 3857
 Opryskiwacz EUROPA XL 3024 z systemem zmiennej geometrii belki

Zmienna geometria belki sterowana za pomocą trzech czujników ultradźwiękowych systemu DYSTANS CONTROL II pozwala na automatyczną regulację wysokości i kąta belki, dostosowaną odpowiednio do danego terenu. Równoległe zginanie ramion belki za pomocą siłowników hydraulicznych doskonale kopiuje powierzchnię pola na terenach pagórkowatych. Podstawowa wersja systemu dostępna do tej pory działa na dwóch czujnikach i miała możliwość tylko wychylenia całej szerokości belki. Najważniejszym punktem w czasie oprysku jest utrzymanie przez jak najdłuższy czas przejazdu prawidłowej wysokości belki nad łanem, a to umożliwia system ziemnej geometrii belki.

Zalety sytemu zmiennej geometrii belki:

 • Praca w trybie automatycznym
 • Zwiększenie precyzji i wydajności aplikacji ŚOR
 • Poprawa dokładności i równomierności pokrycia
 • Ograniczenie znoszenia oprysku

V System
Schemat pracy Systemu zmiennej geometrii belki

Cyrkulacja cieczy sterowana pneumatycznie

 System cyrkulacji cieczy zapewnia osiągnięcie pożądanego ciśnienia cieczy we wszystkich rozpylaczach od momentu załączenia oprysku. Ciśnienie jest zawsze równomierne w całym układzie i można od razu rozpocząć oprysk, unikając zjawiska rozchodzenia się ciśnienia od środka do krańców belki polowej. Podczas cyrkulacji, ciecz robocza krąży w układzie cieczowym, dzięki czemu oprysk nigdy nie zalega nieruchomo w rurkach, a w przewodach nie wytrąca się osad.

Zalety cyrkulacji cieczy:

 • precyzyjne włączenie i wyłączenie oprysku
 • skuteczny system przeciw kapaniu cieczy
 • brak nieodpryskanej powierzchni po rozpoczęciu oprysku
 • równomierny rozkład ciśnienia na całej szerokości belki
 • stały obieg cieczy w całym układzie cieczowym
 • napełnienie układu cieczowego bez uruchamiania oprysku

EDS – indywidualna kontrola rozpylaczy

IMG 4253
 Moduł sterujący systemem EDS

Jest to najbardziej zaawansowana opcja pozwalająca na automatyczne wyłączanie każdego rozpylacza w momencie, gdy znajduje się nad obszarem już opryskanym. Z drugiej strony, załączany jest również automatycznie nad obszarem jeszcze nieopryskanym. Wszystko odbywa się na podstawie sygnału GPS. Sterowanie jest elektryczne, a za wykonanie zamykania/otwierania przepływu cieczy roboczej do rozpylaczy odpowiada pneumatyka. Opryskiwacz ma dwa zbiorniki sprężonego powietrza – jeden obsługuje system EDS i zawieszenie pneumatyczne osi, a drugi hamulce maszyny.

Zalety systemu EDS:

 • Podniesienie dokładności oprysku do 50 cm
 • Zredukowanie ilości nakładek i omijaków do minimum
 • Oszczędność ŚOR nawet do 85%
 • Równomierny rozkład ciśnienia na całej szerokości belki
 • Wszystkie cechy cyrkulacji cieczy sterowanej pneumatycznie

eds1
Schemat pracy Systemu zmiennej geometrii belki

UNIA DynaJET – oprysk pulsacyjny

IMG 3852
Moduły systemu UNIA DynaJET

System kontroli dysz UNIA DynaJET poprzez zawory elektromagnetyczne zamontowane na korpusach rozpylaczy pozwala na niezależne kontrolowanie przepływu cieczy i rozmiaru kropli. Rozwiązanie to pozwala zmieniać parametry bez zmiany rozpylaczy, zastępując korpusy wielopozycyjne. Głównym zadaniem systemu jest poprawa jakości i równomierności pokrycia roślin prze ŚOR.

Głównym zadaniem systemu jest wyrównanie pokrycia oprysku w łanie niezależnie od zmieniającej się prędkości jazdy, przy zachowaniu zadanej dawki, ciśnienia i wielkości kropli.

 UNIA DynaJET  krople
 90% redukcji znoszenia 1 rozpylacz
6 rozmiarów kropli
 Programowalne szerokości sekcji Kompatybilny z ISOBUS 20 Hz Częstotliwość elektromagnesu Kompensacja dawki
na zakrętach

Cechy systemu:

 • 1 rozpylacz zamiast 6
 • Kompensacja dawki na zakrętach
 • Zwiększenie wydajności oprysku
 • Zmienne dawkowanie
 • Programowalne szerokości sekcji – do 13
 • Obsługa za pośrednictwem ISOBUS

 UNIA DynaJET
Schemat działania kompensacji dawki

 

Zalety systemu UNIA DynaJET:

 1. Minimalizacja strat powodowana nadmiernym rozpylaniem kropli
 2. Większa równomierność pokrycia opryskiem w terenach pagórkowatych
 3. Elastyczność w zmiennych warunkach pogodowych
 4. Osiągnięcie równomiernej dawki na zakrętach i łukowatych polach
 5. Zwiększenie prędkości oprysku przy zachowani zadanej kropli, ciśnienia i dawki
 6. Zmiana wielkości kropli przy zachowaniu ciśnienia i dawki
 7. Możliwość połączenia z urządzeniami typu z Crop Sensor i zaplanowania strategii nawożenia płynnego lub regulatora wzrostu
 8. Wszystkie cechy cyrkulacji cieczy sterowanej pneumatycznie

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

 unia kartka wielkanoc 2019 socialmedia  Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
wszystkim naszym partnerom, klientom
i współpracownikom, wszystkiego co najlepsze
i najprzyjemniejsze, rodzinnej atmosfery, szczęścia
osobistego, pogody ducha, smacznego święconego jajka
I suto zastawionych stołów.

Super chwast – fakt czy mit?

Super chwast – fakt czy mit?

Odporność chwastów na herbicydy to bardzo aktualny problem w Polsce, Europie i na Świecie. Niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin przyczynia się do powstawania odporności zwalczanych agrofagów. Najczęściej jest to odporność chwastów na herbicydy. Mogą występować także odporności grzybów na środki fungicydowe lub owadów na insektycydy. Konsekwencje takiego stanu, są bardzo trudne do przezwyciężenia. Powodem tego jest zmienność genetyczna roślin bądź organizmów warunkująca różną podatność pojedynczego organizmu na substancję aktywną.     Zróżnicowanie genetyczne powoduje, że część populacji chwastów, choćby najmniejsza, może okazać się odporna na stosowane zabiegi chemiczne. Jest to naturalne zjawisko, dzięki którym organizmy żywe mogą przystosować się do zmiennych warunków środowiska na drodze ewolucji. W środowisku naturalnym organizmy które zdobyły już odporność krzyżują się wzajemnie i wydają następne pokolenie posiadający gen odporny na dany czynnik stresogenny. Taki mechanizm w czasie kilku lat może doprowadzić do sytuacji, że na danym obszarze zaczną dominować osobniki odporne, na które nie dział już poprzednio stosowana substancja czynna.

Rodzaje odporności:

 • Odporność prosta – na jedną substancję aktywną
 • Odporność krzyżowa – na substancje z tej samej grupy chemicznej lub o takim samym działaniu
 • Odporność wielkokierunkowa – wytworzenie odporności na różnego typu substancje

Chwasty

Wieloletnie stosowanie tych samych herbicydów zawierających ten sam mechanizm działania lub substancję aktywną prowadzi do wytworzenia tych samych biotypów odpornych. W Polsce pierwszym udokumentowanym przypadkiem rośliny odpornej na herbicydy była Konyza kanadyjska. Od tego czasu zanotowano kolejne 24 przypadki chwastów odpornych na różne substancje aktywne. W Polsce najbardziej problematycznym gatunkiem jest miotła zbożowa. Jej biotypy odporne można spotkać na terenie całego kraju. W obszarze badań nad odpornością chwastów w Polsce znajduje się również chaber bławatek, mak polny, owies głuchy i wyczyniec polny. Ten ostatni będzie nabierał na znaczeniu, w szczególności w dobie systemów bezorkowych. Częste i długotrwałe stosowanie tych samych preparatów na określonym stanowisku może powodować ujemne skutki w postaci nadmiernych pozostałości substancji aktywnych w glebie, wodach i produktach roślinnych.

Przykładowe rośliny spotykane na polskich polach odporne na herbicydy:

miotła wyczyniec polny chaber blawatek mak polny
Miotła zbożowa
Źródło: nawozy.eu
Wyczyniec polny
Źródło: nawozy.eu
Chaber bławatek
Żródło: rynek-rolny.pl
 Mak polny
Żródło: rynek-rolny.pl

 

Czynniki wpływające na odporność chwastów na herbicydy:
 1. Długotrwałe (kilkuletnie) stosowanie herbicydów o jednym mechanizmie działania na tym samym polu
 2. Niewłaściwy dobór środka do danego gatunku chwastów
 3. Opryski w nieodpowiedniej fazie rozwojów chwastów
 4. Oprysk wykonywać w pełni sprawnym opryskiwaczem
 5. Podczas zabiegu oprysku zwrócić uwagę na prawidłowy dobór ciśnienia roboczego i wielkość kropli
 6. Podczas rozrabiania preparatów dużą uwagę zwrócić na prawidłowe pH cieczy roboczej
 7. Niesprzyjające warunki pogodowe i środowiskowe dla prawidłowej aplikacji oprysku
Sposoby zapobiegania odporności chwastów:
 1. Stosowanie odpowiedniego płodozmianu - zmianowanie roślin wymusza stosowanie różnych herbicydów
 2. Stosowanie ŚOR o różnym mechanizmie działania
 3. Stosowanie ŚOR w dawkach gwarantujących pełne zniszczenie chwastów
 4. Materiał siewny wolny od chwastów
 5. Czyszczenie maszyn i kombajnów pomiędzy przejazdami
 6. Stosowanie płużnej - pełnej uprawy gleby

 

Grzyby

Powstanie odporności na grzyby jest trudniejsze do zaobserwowania, co nie oznacza że nie występuje. Pierwszymi środkami stosowanymi przeciw chorobą grzybowym były siarka i miedz. Wielokierunkowe działanie nie powodowało wykształcenia się odporności na nie wśród patogennych grzybów. Obecne środki aktywne wykazują jednokierunkowe działanie, przez co pokonanie grzyba jest dużo łatwiejsze. Przy oprysku ważne jest stosowanie środków z różnym mechanizmem działania zawierającym minimum dwie i więcej substancji aktywnej.

Septoria
Septorioza paskowana liści pszenicy
Źródło: wikipedia.org

 

W celu uniknięcia powstania odporności grzybów należy:

 1. Nie wykonywać powtórki oprysku tym samym preparatem, zawierającym tą samą substancję aktywną
 2. Zabiegi wykonywać w czasie jego najefektywniejszego wykorzystania przez roślinę, czyli przed i chwilę po pojawieniu się grzyba
 3. Stosować dawki, dające skuteczność powodzenia zabiegu

Owady

Problem odporności dotyczy także owadów i innych szkodników roślin. Mechanizm powstawania odporności jest analogiczny do chwastów i grzybów. Presję szkodników może obniżyć zachowanie ich naturalnych wrogów. Miedze, zakrzaczenia i nieużytki są naturalnym schronieniem takich owadów jak pająki czy biedronki. Stosowanie chemicznych substancji powinno być ostatecznością ale jeżeli przyjdzie mus stosowanie preparatów należy pamiętać, że w pierwszej kolejności przy pierwszym zabiegu stosować substancje czynne słabsze ale wystarczające do zwalczania szkodnika. Jeżeli w czasie wegetacji trzeba powtórzyć zabieg, wtedy można zastosować silniejszą substancję. Dawkę środka należy dobrać tak, aby pokrywała się z etykietą ochrony roślin. Zbyt małe dawki przyczyniają się do selekcji i wykształcenia odporności.

Słodyszek rzepakowy jest jednym z największych szkodników plantacji rzepaku ozimego, powodujący duże straty w plonie. Od kilku lat w Polsce i innych europejskich krajach zaobserwowano pojawienie się osobników odpornych na działanie substancji aktywnych.

słodyszek
Słodyszek rzepakowiec
Źródło: tygodnik-rolniczy.pl

 

Zasady stosowania oprysków w celu przeciwdziałania odporności owadów:

 1. Opryski należy wykonywać w momencie przekroczenia przez szkodniki progu ekonomicznej szkodliwości
 2. Stosować dawki zgodnie z etykietą lub zaleceniami doradcy
 3. Oprysk wykonywać w stadium największej wrażliwości owadów na ŚOR
 4. Zabiegi wykonywać w pełni sprawnym opryskiwaczem
 5. Podczas oprysku dużą wagę zwrócić na prawidłowe ciśnienie robocze i pH cieczy roboczej
 6. Daną substancję na jednym polu stosować na tej samej uprawie tylko raz w sezonie wegetacyjnym
 7. Starać się rotować substancjami aktywnymi i całymi grupami chemicznymi podczas doboru ŚOR

Jak widzimy istnieje duże ryzyko pojawiania się odporności agrofagów na naszych plantacjach. Najważniejsze w nowoczesnej uprawie roślin jest bezwzględne przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin. Należy pamiętać o stosowaniu naturalnych biologicznych i agronomicznych metod ochrony roślin. Należy pamiętać, o ograniczeniu stosowania środków ochrony roślin do niezbędnego minimum.

Przygotował:
Krzysztof Meusz
Specjalista ds. produktu – Opryskiwacze

Znajdź dealera

Znajdź najbliższego partnera w Twojej lokalizacji i skontaktuj się z nim:

>Miejscowość W promieniu:

Portal partnerski

Sklep Unii