Przy prawidłowym ustawieniu zbierze w godzinę nawet 50 bel

Przy prawidłowym ustawieniu zbierze w godzinę nawet 50 bel.
To pierwsza i jak na razie jedyna prasoowijarka opracowana przez polskiego producenta. Ma rotor, noże tnące, stałokomorową walcową lub łańcuchowo-walcową komorę zwijania. Posiada automatyczny system owijania bel folią. W odpowiednich...

POZNANIAK ZNACZY SIEWNIK

Weterani rolnictwa pamiętają czasy, gdy w naszym
kraju synonimem ciągnika był Ursus, kombajnu Bizon,
a siewnika mechanicznego do zbóż Poznaniak. Nic
dziwnego, bo ten ostatni pojawił się na rynku po raz
pierwszy prawie 60 lat temu. Jaki poziom techniczny
reprezentuje maszyna z taką nazwą dzisiaj?

PRZYGOTOWANIE SIEWNIKA DO SEZONU

PRZYGOTOWANIE SIEWNIKA DO SEZONU – NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ I DLACZEGO „PRÓBA KRĘCONA JEST TAKA WAŻNA”.

5  

Problem z poprawnym ustawieniem siewnika pojawia się zwykle tuż przed wyjazdem w pole i bierze się głównie z zaniedbań w konserwacji maszyny. Podpowiadamy zatem, na co zwrócić uwagę, przeprowadzając przegląd siewnika przed sezonem! Jak przygotować sprzęt do wysiewu nasion i wyliczyć normę siewu? A także: jakie znaczenie dla poprawności siewu ma umiejętne przeprowadzenie próby kręconej?

Wnikliwe sprawdzenie siewnika przed sezonem powinno odbywać się na wiosnę, dobrze jest dokonać przeglądu, który da nam odpowiedź, czy w czasie zeszłorocznych siewów nie doszło do zużycia się elementów roboczych maszyny i czy nie potrzebna będzie zmiana jego ustawień.

Jeśli nie sprawdzimy sprawności siewnika przed siewem, możemy narazić się na awarię, a co za tym idzie przesunięcie terminu siewu.

 
Lustrację siewnika najlepiej rozpocząć od odnalezienia instrukcji obsługi danej maszyny. Znajdziemy w niej bowiem najważniejsze informacje na temat kontroli danego modelu siewnika i jego przygotowania do siewu oraz tabele wysiewu czy wzornik ustawień. Jeżeli natomiast nie posiadamy instrukcji, bo np. nabyliśmy siewnik z „drugiej ręki” lub ją zagubiliśmy, warto takich informacji poszukać w Internecie, nawet jeśli wydaje nam się, że wszystkie informacje od lat mamy zakodowane w głowie. Posiadając szczegółowe dane na temat pracującego w gospodarstwie siewnika, mamy bowiem pewność dobrze wykonanej kontroli i np. nieominięcia nasmarowania żadnego pracującego w niej smarownika.
     
 

Co koniecznie powinniśmy sprawdzić przed siewem?

 • kompletność wyposażenia – uzupełnić braki
 • stan redlic, stopień zużycia redliczek w redlicach stopkowych oraz tarcze, łożyska i kółka kopiujące w redlicach talerzowych
 • stan przewodów nasiennych i łączników gumowych
 • stan ogumienia i ciśnienia – bardzo ważne przy dokładnym wysiewie, obwód koła wpływa bowiem na normę wysiewu
 • stan przekładni (skrzyni) napędowej – stan oleju, czy nie ma wycieków
 • stan aparatów wysiewających, w szczególności dna aparatu
 

3Próba kręcona - to podstawa przed siewem.

O czym jeszcze należy pamiętać, przeprowadzając lustracje elementów roboczych?

W siewnikach, w których piasty redlic wysiewających wyposażone są w smarowniczki, należy pamiętać o podawaniu smaru po przepracowaniu przez nie ok. 300 ha, zaś na inne elementy ruchome, takie jak znaczniki, zaczep czy wahacze, po zasianiu ok. 100 ha. Przy znacznikach warto sprawdzić także stan tulejek stalowych na ich mocowaniu, czy nie występują tam nadmierne luzy, które będą sygnałem do ich wymiany.

Jeżeli nasz zestaw siewny wyposażony jest w wał oponowy, ważne jest również sprawdzenie ciśnienia w oponach wału.

Ciśnienie w kołach wału zagęszczającego powinniśmy wyregulować jeszcze przed wyjazdem siewnika w pole. Jeżeli tego nie zrobimy, to na pewno nie osiągniemy równomiernego zagęszczenia. W niektórych typach siewników dobrze przy tej okazji sprawdzić też zużycie skrobaków wału oponowego, które muszą być ustawione w odległości 0,5–1 cm od opony.

4Redlice siewne to ważny element prawidłowego siewu - kontrola łożysk, talerzy oraz kółek kopiujących jest wskazana przed sezonem.   Przed siewem trzeba także przyjrzeć się jakości kółek wysiewających w naszym siewniku i dopasować je do ziaren, które mamy w planie aktualnie zasiać. Zużyte kółka wysiewające nie spełnią swojego zadania i wpłyną na problemy z ustaleniem odpowiedniej normy wysiewu danego zboża, dlatego przed siewem trzeba ocenić ich stan. Zawsze dobieramy kółka wysiewające do siewnika, jaki posiadamy, i ziaren konkretnych zbóż.

Próba kręcona – dlaczego jest taka ważna ?

Kiedy dokonamy już kontroli i ewentualnych napraw w siewniku, powinniśmy zabrać się za jego poprawne ustawienie. W tym celu warto zajrzeć do instrukcji obsługi i postępować zgodnie z zamieszczonymi w niej wskazówkami. Natomiast samą regulację siewnika dobrze jest przeprowadzić na polu, tuż przed siewem.

Czynnością, której nie powinniśmy pominąć przy przygotowaniu siewnika mechanicznego do siewu, jest przeprowadzenie próby wysiewu, czyli tzw. próby kręconej. Wielu rolników uznaje ten zabieg za zbędny i kieruje się jedynie tabelami wysiewu. Należy jednak pamiętać, że dane zawarte w tabeli są orientacyjne i zazwyczaj były robione w warunkach „laboratoryjnych” a do prób użyto materiału siewnego najwyższej jakości. Jeśli odpowiednio przygotujemy siewnik do pracy, siew będzie precyzyjniejszy, a co za tym idzie straty ziarna będą mniejsze.

Jak przeprowadzić próbę kręconą?

Próba kręcona polega na zważeniu ziarna wysypanego przez nasz siewnik do rynienek, uwzględniając przy tym określoną liczbę obrotów koła biegowego siewnika i następnie porównanie ich z normą wysiewu. Wykonanie próby powinno poprzedzić natomiast ustalenie liczby obrotów koła siewnika, którą będziemy musieli wykonać w trakcie jej trwania. W tym celu należy założyć obsianie 1 ara (100 m2). Aby ułatwić sobie zadanie, można wykorzystać specjalny wzór:

I = 100 / (O × Ss)

Gdzie, O symbolizuje obwód koła biegowego, a Ss szerokość pasa siewnego.

Przystępując do próby kręconej, zasypujemy skrzynię ziarnem. W tym momencie należy zwrócić uwagę, by ziarno znajdowało się także w gniazdach wysiewających. Najlepiej zrobić to, obracając jednokrotnie wałek wysiewający, a następnie wsypać zboże z rynienek z powrotem do siewnika. Czynność ta ma duże znaczenie dla poprawności wykonania samej próby.

Jeszcze przed rozpoczęciem kręcenia, dla ułatwienia sobie obserwacji i liczenia obrotów na kole biegowym i maszynie, warto zaznaczyć kredą pionową kreskę. Następnie wykonujemy odpowiednią liczbę kręceń. Po ich wykonaniu przystępujemy do zważenia zsypanego z rynienek ziarna. Jego masa pomnożona przez 100 da nam liczbę dawki wysiewu na 1 ha. Jeżeli uzyskana masa nie różni się o więcej niż 2% od zalecanej dawki, próbę należy uznać za udaną. W przeciwnym wypadku należy zmienić ustawienia w przekładni głównej siewnika i ponowić próbę.

Próba kręcona daje nam również możliwość obserwacji działania siewnika i wykrycia ewentualnych zmian w wypadaniu ziarników. Dobrze jest również sprawdzić przy tej okazji ustawienia gniazd za pomocą wzornika. Wszelkie niedrożności można natomiast usunąć, przeprowadzając regulację den gniazd wysiewających.

  1Dno aparatu wysiewającego i prawidłowa szczelina pomiędzy nim a kółkiem wysiewającym wpływa na dawkę wysiewu.
     

UWAGA !!! Materiał siewny nawet tego samego gatunku może od siebie znacznie odbiegać i stąd różnice w dawce wysiewu mogą być znaczne.

Najlepiej byłoby również przeprowadzić próbę kręconą w polu przejeżdżając odpowiedni odcinek, gdyż uwzględniałoby to już poślizgi koła napędowego. W praktyce jednak rolnicy bardzo rzadko wykonują tę czynność, więc do "wykręconej" ilości ziarna należy zawsze dodać około 5 proc., które będą uwzględniać poślizg koła na polu. Często różnica w wysiewie pojawia się gdy jest źle ustawiony znacznik lub jeździmy "na oko" np. tworząc zakładki.

Próbę kręconą wykonujemy po napełnieniu siewnika materiałem siewnym i odpowiednim ustawieniu zastawek i den aparatów wysiewających, które są zalecane przez producenta siewnika . Przy ich ustawianiu należy również skontrolować czy szczeliny między dnem a kółkiem wysiewającym są jednakowe we wszystkich aparatach. Następnie ilość wysiewu regulujemy na skali przekładni napędowej.

2Prawidłowe dzałanie skrzynki przekładniowej to gwarancja dokładności wysiewanej dawki ziarna.  

Warto pamiętać, że w przypadku każdorazowej zmiany dawki wysiewu należy przekładnię "wyzerować", tzn. poruszyć dźwignią nastawną do położenia zero na skali wysiewającej i dopiero wówczas ustawić żądaną dawkę.

Nie można również zapominać o odpowiednim ciśnieniu w kołach siewnika, gdyż to od nich pochodzi napęd na aparaty wysiewające. Prawidłowe ciśnienie pozwoli na ograniczenie poślizgu i utrzymanie założonej dawki wysiewu - także przez to, że koło będzie miało odpowiednią średnicę.

Regularna kontrola siewnika przynajmniej raz w sezonie to pewność, że siew będzie wykonany w prawidłowy sposób. Ponadto dokładne sprawdzenie newralgicznych punktów w maszynie pozwoli uniknąć kłopotliwych awarii i sprawi, że siew nie opóźni się jeszcze mocniej.

    Przygotował: Sławomir Jaskuła
Specjalista ds. produktu

Nowe sterowniki w siewnikach i zestawach uprawowo-siewnych.

kompy1

Od początku 2018 roku UNIA oferuje nowe sterowniki do siewników i zestawów siewnych. Asortyment maszyn siewnych jest dość duży - warto więc przedstawić jakie sterowniki możemy spotkać w maszynach produkowanych przez UNIĘ.

Sterownik STARTER SEED
 starter seed2

Podstawowy sterownik stosowany w siewnikach mechanicznych m.in. POZNANIAK, POLONEZ.

Funkcje sterownika STARTER SEED:

 • automatyczne zliczanie przejazdów od znaczników
 • automatyczne zamykanie i otwieranie ścieżek technologicznych

Atuty sterownika STARTER SEED:

 • nowoczesny wygląd (zmieniony od stycznia 2018)
 • intuicyjna obsługa
 • łatwy montaż w kabinie
Komputer PILOT SEED
PILOT SEED

Następca komputera R14, posiada wszystkie funkcje komputera R14 oraz wiele innych, które sprawiają że ma szerokie zastosowanie i będzie oferowany w większości maszyn siewnych UNII. Niektóre maszyny takie jak zestawy FENIX 700, FS TDRIVE wyposażone są w standardzie w nowoczesny komputer PILOT SEED.

Funkcje komputera PILOT SEED:

 • automatyczne zliczanie przejazdów od znaczników
 • automatyczne zakładanie ścieżek technologicznych
 • licznik hektarów, dzienny i sumaryczny
 • sygnalizacja minimalnego poziomu nasion w skrzyni
 • sygnalizacja czasu pracy
 • sygnalizacja wydajności pracy
 • sygnalizacja prędkości pracy
 • sygnalizacja błędów na czujnikach
 • statystyka dla 10 zasianych pól

Atuty komputera PILOT SEED:

 • intuicyjna obsługa
 • nowoczesny wygląd
 • łatwy montaż w kabinie
 • czytelne funkcje graficzne
Komputer SUPERIOR

superior

SUPERIOR to jeden z bardziej zaawansowanych komputerów dostępnych w siewnikach. Bogate funkcje komputera oraz duży kolorowy ekran wyświetlacza świadczy o tym, że jest to klasa „premium” wśród komputerów do siewników.

Funkcje komputera SUPERIOR:

 • bieżąca kontrola dawki wysiewu
 • elektroniczna kontrola „próby kręconej”
 • procentowa kontrola poziomu nasion
 • planowanie ścieżek technologicznych
 • licznik hektarów dzienny i sumaryczny
 • wskaźnik prędkości roboczej
 • pomiar wydajności przy danej prędkości
 • wartość obrotów wentylatora (pneumatyczne)
 • położenie znaczników bocznych
 • czas pracy
 • informacja o sytuacjach awaryjnych

Atuty komputera SUPERIOR:

 • kolorowy, dotykowy wyświetlacz 5,7 cala
 • podświetlane przyciski (praca nocna)
 • port USB (przenoszenie danych)
 • joystic (komfort pracy)
 • TOUCHPAD (łatwość wprowadzania danych)
 • możliwość sterowania innymi maszynami UNII (np. prasa, rozsiewacz
Komputer DRILL CONTROL (Muller Elektronik)
Drilcontrol

Komputery DRILL CONTROL stosowane są w naszych największych zestawach FENIX 3000. Odczyt prędkości odbywa się wówczas za pomocą radaru, natomiast aparaty wysiewające napędzane są silnikami elektrycznymi.

Funkcje komputera DRILL CONTROL:

 • kontrola dawki wysiewu w zależności od prędkości pracy – optymalizacja pracy
 • stałe kontrolowanie ilości wysiewanego ziarna na monitorze
 • prosta i szybka kalibracja aparatu wysiewającego (próba kręcona)
 • biblioteka ustawień dawek wysiewu dla danego zboża
 • wielopolowy licznik hektarów
 • kontrola wyznaczania ścieżek technologicznych
 • zmiana dawki wysiewu w trakcie jazdy
 • kontrola poziomu nasion w skrzyni

Atuty komputera DRILL CONTROL:

 • duży wyświetlacz
 • intuicyjna obsługa
 • możliwość wyboru komend w kilkunastu językach
 • współpraca z radarowym czujnikiem prędkości

XXIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH 2018

Już 16 marca rozpoczyna się kolejne wydarzenie rolnicze, a mianowicie XXIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.

Największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targi nowoczesnych maszyn organizowane w halach wystawienniczych zapraszają na trzy dni pełne nowości, wiedzy i atrakcji!
Nowy sezon rolniczy warto rozpocząć w Targach Kielce podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej od 16 do 18 marca 2018.

AGROTECH - oczywiście nie może nas tam zabraknąć - szukajcie nas na hali G stoisko numer 9.

Znajdź dealera

Znajdź najbliższego partnera w Twojej lokalizacji i skontaktuj się z nim:

>Miejscowość W promieniu:

Portal partnerski